Het Wilde Hart brengt je
in de hoogste vorm van
de liefde en creatiekracht

Ons Wilde Hart wil geleefd worden,
voluit, helemaal en totaal…
Het is het diepste verlangen wat ons in alles drijft.

Zij is het vuur wat ons zuivert van het ego bestaan,
zij ontmantelt de maskers waar we geleerd hebben ons achter te verbergen,
ons in te houden, te gedragen naar oude normen en waarden
die helemaal niet dienend zijn voor het creatie proces
wat ons wil openbreken in volledigheid.


17_WILDE HART-slider2-wildhearted

Soulsurfen

Als een Soulsurfer ga je de dans aan met het donker, daar waar oordelen ergens iets van hebben gevonden, hebben afgewezen, hebben bestempeld als iets wat niet goed is. Waarom? Waarom kon het er niet zijn? Waarom is het weggedrukt en verborgen?
Als ik terugkijk in mezelf, met dank aan de mythologische verhalen die ik over mijn eigen geleefde landkaart kon leggen, zie ik dat wat ik voelde er niet kon zijn. Het zijn de onbegrepen emoties in mij welke ik wel degelijk voelde. Angst kon er niet zijn, onzekerheid, twijfel en misstappen (falen) al helemaal niet.

We dragen allemaal oerwonden in ons die in het dagelijkse leven triggers oproepen. Deze triggers liggen naast de oerwond en deze bron heeft meerdere wonden veroorzaakt, welke als een rode draad door ons leven is gaan lopen. Een draad van het bloedende hart, waar je gevoel er niet kon zijn, ongehoord, onbegrepen en uiteindelijk weggedrukt met een deksel erop.

Ons Wilde Hart wordt gedragen door onze innerlijke wilde instinctieve natuur, welke Clarissa Pinkola Estés onze innerlijke wolf noemt in het boek De Ontembare Vrouw. Zij is La Loba, de Wolfsvrouw, de Oude Wijze in ons. Ze neemt de lezers mee door oude verhalen vol mythische wijsheden als ervaren Jungiaans therapeute en bewaarder van oude verhalen.

Een gezonde vrouw heeft veel weg van een wolf: zij is robuust, vol levenskracht, leven schenkend, zich bewust van haar territorium, inventief, loyaal, zwervend. Maar raakt een vrouw gescheiden van haar wilde natuur, dan wordt haar persoonlijkheid schraal, zwak, schimmig en spookachtig. Als het leven van een vrouw wordt gekenmerkt door stagnatie en verveling, is het de hoogste tijd dat de wilde vrouw te voorschijn komt, die de scheppende functie van de psyche de delta bevloeit‘.

De delta: de delen die er zo lang niet konden zijn, de diepe oceanen die uitgedroogd zijn en zolang niet gehoord en begrepen zijn….

Dagelijks reizen met het Wilde Hart als kompas

Dagelijks reizen met het Wilde Hart als kompas ondersteunt de moed, vertrouwen en daadkracht om alle vormen van regenbuien, frequentiestijgingen, eb- en vloedbewegingen, huidvernieuwingen, afsterven van ego delen, rouwprocessen en het planten van nieuw zaad. In de onderstroom deel ik de wijsheid vanuit de Maya wijsheid: de Tzolkin kalender. Via de creatiespiralen van 13 dagen, waar er 20 van in een cyclus van 260 dagen zitten (de duur van een zwangerschap) werkt als een kompas tijdens je reis naar binnen om je wilde natuur er weer te laten zijn, stap voor stap. De Kin dagen werken als ankerpunten bij het dagboekschrijven om terug te kijken naar speciale dagen en na 260 dagen reis je een verdiepende cyclus van de voorgaande golf. Elke dag draagt een mini-creatie wat onderdeel is van een groter geheel.

Het is een reis waar heiligheid en veiligheid als basis geldt. Het begrenzen in zachtheid, je lichaam weer gaan vertrouwen als kompas, je intuïtieve gaven er weer helemaal laten zijn, je leven gaan bevragen vanuit je essentie en in je eigen creatiekracht gaan stappen. Keer op keer. We gaan ons innerlijk huis bewaken en zuiveren van lekken en stoorzenders. Dit is een dagelijks afstemwerk. Dit is creatie. Dit is in je bezielde leiderschap gaan stappen. We gaan onze innerlijke wolf actief inzetten en grommen indien nodig.

Je landkaart gaan begrijpen

Op de golven vanuit de kosmos ga je begrijpen dat sommige dagen echt dieper op je inwerken dan andere. Er zijn periodes die uitermate geschikt zijn voor Vision Quests, echter is deze reis een dagelijks afstemmen op je Wilde Hart waardoor elke dag je grotere visie aanraakt in het nu. Ik deel wijsheid, eigen ervaringen en oefeningen, de betekenissen van sprookjes en archetypische verhalen. Inzicht in je eigen landkaart schenkt je begrip voor je eigen reis en maakt je zachter en liefdevoller voor je omgeving en hen waar jij verlangt dat de liefde er stroomt, vooral bij familie ligt hier een diep verlangen en een grote kloof bij velen.

Wat er van je wordt gevraagd is te gaan schrijven na het lezen van de teksten die ik dagelijks deel in de facebookgroep. Elke dag ga je terugkijken, zodat je terug kunt lezen wat je aan het creëren bent. Je gaat een rode draad van liefde ontdekken en je bidboek helderder krijgen. In jouw bidboek schrijf jij je hogere visie, wie jij wilt zijn, hoe jij je wilt voelen bij alles wat je doet, met wie je samen wilt zijn, waar jij voeding nodig hebt en waar je iets mag laten gaan.

Het gaat je gevoel positief veranderen, je voelt je sprankelender, zelfverzekerder, krachtiger, een manifestator én een creator!
Je relaties worden fijner en meer ontspannen, oprechter en vanuit hartsverbindingen. Je gaat makkelijker communiceren vanuit je hart en spreekt waar je normaal zou zwijgen, bent stil waar je anders zou spreken door triggers. Je gaat varen met Kairos tijd in de hand. Je kunt een Wachter zijn op het juiste moment en vanuit intuïtie de juiste handeling in het juiste moment gaan maken. Je verleden zal van perspectief veranderen door je inzichten in het Nu, waardoor je dag van morgen ook anders zal zijn. Je gaat vertrouwen op de kosmische sturing in deze overgave. Je schrijft je eigen levensverhaal steeds helderder.

Je maakt een liefdevolle nederige buiging voor je hart. Je Wilde Hart.
Zij brengt je thuis in het land waar je open bloeit, je haren wapperen in de wind, je huid glanst en je ogen sprankelen op het lied vanuit je hart. Je bent zo welkom.

Wilde Harten als kompas

Een reis in cyclussen van 260 dagen  ★ met online bibliotheek

★ Facebook groep ondersteuning ★
(Maandabonnement – per maand opzegbaar)

Ja, ik ga maandelijks meereizen voor € 33,-

Het geschenk van je Wilde Hart

Pijn en onvrede maken ziek doordat ze de levensstroom in je lichaam blokkeren en je uit je eigen (wilde) hart halen. Als je beseft dat je lichaam de boodschapper van je ziel is, ga je anders naar de signalen van je lichaam luisteren. Begrenzing vanuit zelfliefde, in zachtheid naar jezelf, is de bron naar werkelijk genezen. Dat ik destijds pijn, onvrede en klaagzangen onbewust toeliet door niet te kunnen begrenzen, omdat het mij niet was geleerd, bracht mij op het pad van grenzen leren aanvoelen. Het werd een reis van spiritueel ontwaken in de ware liefde en bezield leiderschap erkennen, waardoor ik diepe wonden heelde van al dat wat ooit pijn had veroorzaakt door de liefdeloosheid naar mezelf. Het heeft mij geheelde littekens gegeven die mij herinneren waar ik ooit ben geweest en niet meer wil zijn, met stuurkracht om sindsdien als Soulsurfer de golven van het leven voluit te leven.

In de liefde voor jezelf de leiding over je leven terugnemen is de ware genezing op zielsniveau.

Mijn innerlijke reis heeft mij een Soulsurfer gemaakt en leerde mij de taal van de liefde ontrafelen, verstaan en opnieuw doen spreken. Het is mijn innerlijke vuur om anderen te inspireren naar hun eigen creatievermogen, om zelf verantwoordelijk te gaan zijn voor de uitkomst van je leven. We zijn allemaal de creator van ons eigen geluk. We kunnen echt alles zijn als we de moed verzamelen alles in ons te gaan omarmen. Heel zijn met alles, je donker en je licht. De dans is de creatie zelf en juist daarheen neem ik je zo graag bij de hand.

Alles gaat veranderen als je een keuze gaat maken en JA gaat zeggen tegen je eigen leven, je eigen hart! Daar vind je de flow, overvloed, rust, overgave, vreugde, passie, dankbaarheid, vertrouwen, diepe innige verbindingen die je stralende ogen geven, een open glimlach, dansende haren en een tomeloze energiestroom!

Reis je mee?

Wilde Harten als kompas

Een reis in cyclussen van 260 dagen  ★ met online bibliotheek

★ Facebook groep ondersteuning ★
(Maandabonnement – per maand opzegbaar)

Ja, ik ga maandelijks meereizen voor € 33,-

De e-boeken die voor je klaarstaan:

Waar krijg jij direct toegang tot in de bibliotheek?
– INTI, je intuïtie in het archetype van het Hert
– Innerlijk kind meditatie (en contact met je Wijze Zelf)
– De werking van de creatiekracht door de cyclussen in de Tzolkin te begrijpen, de numerologie en haar cyclussen, sjamanistische wijsheid in de seizoenen.
– Systemisch werk wat je thuis kunt doen met papiertjes en stenen.
– Automatisch schrijven en je innerlijke ja/nee ontdekken, waardoor je jezelf kunt bevragen op zielsniveau.
– Afstemwerk door elke dag te schrijven
– Maandelijks mythologische verhalen, sprookjes en sagen met hun diepe boodschappen en wijsheid – zij zijn inwijdingsverhalen met oeroude wijze boodschappen.
– Universele Wetten met oefeningen en dagelijkse toepassing.

Als Soulsurfer stap je in de hoogste vorm van de liefde, je gaat je ware Zelf ervaren en léven, waardoor er mensen je leven binnenstromen die je helemaal kunnen ontvangen om wie jij bent, totaal, tot in je prachtige kern. Niets meer inhouden, teveel zijn of je niet genoeg voelen…


Hoeveel tijd heb je vrij te maken om deze Soulsurfersreis aan te gaan?

± 0,5 uur tot 1,0 uur elke ochtend en 30 minuten einde van de dag.

Leestijd per week ± 2 uur.

(hoe meer je in de reis stapt, hoe meer je terugkrijgt)

Elke dag zijn er vragen of verdiepingen, die je door de dag meeneemt. Afstand nemen, een adelaarsoog, voelen, terugblikken, her-inneren, bijstellen, je bidboek vormgeven door dagelijks schrijfwerk, wat je doet, analyseren, reflecteren en ook kleine oefeningen om toe te passen met de mensen in je dagelijkse leven. Er komen regelmatig meditaties en mythologische vertellingen bij waar ik je meeneem naar de essentie van het verhaal. Juist dát is Soulsurfen.

Aan het einde van elke dag reflecteer je hoe de dag is verlopen, wat je bent tegengekomen, hoe je het hebt ervaren, wat een pluim verdient en wat meer aandacht nodig heeft. Hiermee ga je de nacht in.

De ervaringen van Soulsurfers in de groep tot nu toe:

‘Door de soulsurfers reis kom ik thuis in mezelf en sta ik mezelf toe unapologetic te zijn over wie ik ben… pure Joy(ce)!
Soms spannend, vaak leuk, vooral onomkeerbaar en als het kwetsbaar of eenzaam voelt, geeft Siska thuis en staat voor me klaar.
Een warm bad, dagelijks voedsel voor de ziel, herkenning en gezien worden. Er is nazorg en humor.’ Joyce

‘Ik ervaar het Soulsurfen als voeding voor mijn hart en ziel. Elke dag als ik een bericht ontvang en de verdiepende stof lees in de online bibliotheek maakt mijn hart een sprongetje, het raakt me en geeft me verdieping. Alles wat je schrijft samen met de tekeningen en handreikingen over de dag zelf, de affirmaties, de meditaties, de verhalen, de werkboeken zijn voor mij onbetaalbaar. Mijn hart is vol liefde, warmte en dankbaarheid en ontroering voor de Soulsurfersreis die ik maak.  Door elke dag in mijn bidboek te schrijven krijg ik steeds meer helderheid en bewustwording en kom ik steeds meer thuis bij mezelf.’
Susan

 ‘Het is verpletterend raak hoe sommige thema’s precies in periodes worden aangeraakt die jij beschrijft. Hier met jou over praten, het belichten en mijn eigen rode draad hierin vinden geeft me rust. Je helpt me ook met mijn Branding en schrijft met mij aan mijn eigen verhaal voor mijn bedrijf. Ik bloei open in wat ik nu wil aantrekken als ideale klanten, durf mezelf nog meer te tonen en ervaar dat ik zoveel gelukkiger wordt – want het werpt echt vruchten af. Hoe meer ik uitspreek en leef naar wat ik wil verwelkomen, hoe gemakkelijker zware energie (klanten die niet bij mij passen) wegglijden. Begrenzen gaat gemakkelijker. Een ‘nee’ uitspreken, maar ook opkomen voor mijn eigen belang zonder me nog extreem op te winden. Ik ervaar gewoon meer rust van binnen en vertrouw veel meer op de grotere sturing en de juiste tijd voor alles. Wat had ik dit graag eerder geweten. Ik vind het ontzettend fijn dat jij naast me staat Siska!’

‘Ik word geraakt door de Tzolkin, de dagkin met toon en zegels. De tekeningen die erbij zitten spreken rechtstreeks tot mijn ziel. Ik print de meeste tekeningen uit om ze in de huiskamer te plaatsen zodat ik ze door de dag kan zien. De aanvullende teksten en filmpjes raken mij, brengen me nog meer helderheid en word het nog duidelijker voor mij. Elke dag neem ik de tijd om in mijn bidboek te schrijven. Uiterlijk doe ik niet veel op dit moment, maar innerlijk gebeury er veel in mij. Bij het verhaal ‘zeehondenhuid zielehuid’ werd ik diep geraakten de tranen stroomden over mijn gezicht. De werkboeken blijf ik elke keer weer terugpakken en lezen.’

Het leven is te waardevol om het als los zand door je vingers te laten glippen.

Hierin wil ik voor het grotere geheel een bijdrage in zijn. Ik zie je heel graag openen en voluit het leven AAN gaan! De kosmische energie is krachtig en de aankomende jaren zullen magisch mooi worden als je mee gaat surfen.

Alle werkboeken staan in een online bibliotheek. Jij kunt direct starten met al het beschikbare materiaal.
In de faceboekgroep post ik elke dag de inspirerende teksten over de energie van de dag: het is SOULFOOD.
Toegankelijk op je mobiel, waardoor je altijd kunt inloggen om te lezen en te luisteren.

Bij de start heb je twee A5 schriften nodig en een map om de digitale e-boeken uitgeprint in te verzamelen.

Een (grote) koptelefoon voor de meditaties en luistertips is erg fijn.

Heb je nog vragen? Stuur mij een mailtje en ik bel je. Als het niet de juiste reis voor jou is zal ik dit aangeven. Er is niets minder dan ergens te zijn waar je eigen energie niet stroomt toch? Dus wees gerust, geen verkoop of binnenhaal gesprek van mij. Het zal oprecht en open zijn.

Vanuit een Soulsurfers Wholehearted Wildheart,

Siska

Reis in liefde voor je Wilde Hart

Het Maya kompas is te lezen in vele boeken. Het fijnste boek waar ik al ruim 3 rondes mee reis is het boek van Elvira van Rijn. Via deze link lees je meer over haar boek.

Bij puur samenzijn stroomt de creatie en liefdesenergie, en dat is wat we allemaal diep van binnen verlangen!
Weer dansen op de golven van het leven,
de diepte niet schuwen,
want je weet dat je opnieuw zwarte parels gaat vinden,
nog meer delen van jezelf gaat opschonen,
je energie nog helderder en puurder maakt.
Het is de dans van het leven,
de dans met het donker,
de dichter en het gedicht zijn….
Ja, daar is het stralende licht en mag alles er zijn.

Ik zie je graag dansen en het leven weer voluit beminnen, doe je mee?