De oerboom

We dragen allemaal een boomkracht in ons, waarbij je je kunt voorstellen dat je wortels voeding halen uit de grond waar je bent geboren, je verleden, je systeem en het voedsel wat je is geschonken.

De boom is een symbool voor waarlijk leven, altijd doorgaan, in aanschouwing, haar eigen baken zijn, onverwoestbaar, een wachter in haar eigen seizoenen en eigen tijd,
beschutting en omhelzing biedend voor hen die het zoeken, vanuit haar liefdevolle aanwezigheid voor al wat is.

 

Formaat: A4 en A5

Papier: Tinteretto 350 grams offwhite
Achterzijde tekst