Frysk : Ik bin gewoan sa bliid mei dy – tekstkaartje

Formaat 55 x 85 mm

Papier 350 gr off white /creme