Ik hâld fan dy
Ik hâld san soad fan dy

Tekstkaartje

Formaat 55 x 85 mm

Papier 350 gr off white /creme