November 2021 #14
Uniek exemplaar!

Haast je niet….

Sta even stil en voel ten diepste het krachtveld onder je voeten, laat je indalen in de aarde – in het woud van je ware natuur, rijk aan intuïtief weten – én ernaar handelen.
De witte sneeuwhaas is zuiver door het toestaan van stilte, eenvoud, simpelheid – uit het veld van valse harmonie stappend, uit uiterlijke schijn en haast onthakend.
Afstemming op elk nu-moment schenkt een rustig water in je hele systeem en helpt her-inneren waar het vanuit waarachtigheid om gaat. Zij helpt je herinneren aan je eigen centrum, een eigen diep weten, met een blijheid en sprankeling juist in dit gevoel van aanwezig zijn met Al Wat Is… Zij laat je je pad vervolgen in het niet weten, wat als kwetsbaarheid kan aanvoelen. Echter juist daar zijn we krachtiger dan we beseffen, want vanuit dit centrum handelen we in puurheid naar innerlijke sturingen… en dat laat een pure creatie ontstaan vanuit ons handelen ernaar….
‘Haast je niet om de toekomst te bereiken; ze is er al, ze ontstaat in elk nu-moment, in niet-tijd…’
Witte haas draagt dan ook het geschenk van verwondering om wat was, is – en zal zijn….
Zij laat iets gloren, rijzen in ons gewaarzijn…. Dat wat gouden flonkeringen en vibraties vrij laat…

Papier AMI 300 grams
Waterverf Winsor&Newton
Artist liner Steadler 0,5mm

Afmeting 29,7 x 41 cm
Verzending als pakket (door grootte formaat) in stevige kartonnen envelop.