Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Als we beseffen dat we naast verworven wijsheid ook steeds opnieuw weer Jong zijn, ergens een nieuw experiment aangaan, ergens een creatie laten ontstaan vanuit onze handelingen, zijn we eigenlijk ook alsmaar de Jonge Wijze die in verbinding staat met onze eigen oude Wijze, die leeft in onze intuïtie en innerlijk weten. De energie van de Jonge Wijze draagt steeds opnieuw onbevangen het archetype van de Nar en de Dwaas in zich. Het is Zij die het gebed van een pasgeborene in haar hele hart voelt kloppen – en op weg gaat….. Keer op keer…

Terug naar:Vertellingen Op Huis Gaan