Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

In het archetype van de Oude Wijze Vrouw ligt één centrale taak verborgen die schrikwekkend, brutaal én vreugdevol in een diepere liefde is. Zij draagt de boodschap om het leven ten volle te leven. Niet half, niet een beetje, ook niet bijna. Niet de ene dag het hele wilde dier in voluit en de volgende dag alleen de vacht. Juist ten volle levend, iedere dag, elke minuut, elke hartslag, elke ademhaling. Het hart helemaal open, alle cellen voelend, met alle zintuigen op aan. Het zijn hier de juist kalme en leven gevende vermogens die vanuit een vrije wil ingezet worden – van binnen naar buiten stromend, in onafhankelijkheid en eigen bezield leiderschap, vanuit een aanraking in je diepste binnenste.

Terug naar:Vertellingen Op Huis Gaan