Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

In deze vertelling neem ik je mee naar je eigen zegening….

In sprookjes en mythen zijn het de Jonge en de Oude die elkaar van de hoogste zegeningen voorzien, om vooral aan elkaar uit te spreken om verder te gaan, om iets juist wel te gaan doen, om brutaal en dapper te zijn, elkaar aanmoedigend om het leven zo te leven waarin de ziel haar voeding krijgt.

De kracht en wijsheid van de Oude Wijze zijn van grote waarde voor de Jonge Wijze. De energie, het onbevangene en de leergierigheid van de Jonge Wijze zijn van essentieel belang voor de Oude Wijze. Zij vormen samen de twee allerbelangrijkste aspecten die in de psyche van een ieder wonen: ‘Want de ziel van een mens is ouder dan de Tijd, en haar geest is eeuwig Jong’.
Samen vormen ze de versmelting van ‘Jong zijn terwijl je oud bent, en oud zijn terwijl je jong bent’.

Hier telt de aardse leeftijd niet; het is je geestkracht, zij die eeuwig jeugdig is.

Terug naar:Vertellingen Op Huis Gaan