Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

De trouwheid aan jezelf beloven, de Hieros Games in jezelf laten ontstaan, waar echt alles, alles, alles in jezelf er mag zijn...
Hier plakken we de ring op de pagina als afsluiting van alle voorgaande pagina's.
De inwijding van deze pagina: 'Dat ik mezelf eer, trouw beloof, altijd gehoor blijf geven aan mijn kompas, aan de Oude Wijze in mij, altijd op weg blijf gaan, daardoor steeds meer en meer in mijzelf thuiskom... Hoe meer thuis ik zal zijn, hoe meer licht ik zal stralen, hoe meer ik geboortes zal geven vanuit mijn stem, mijn adem, mijn bezieling, hoe meer ik mijn handen hun werk laat doen.... Dit is een altijd doorgaande spiraal... een beweging, om steeds opnieuw al die dimensies te blijven bereizen, om altijd opnieuw het pad van zelfonderzoek en zelfverwezenlijking en eigen heling te gaan vinden...

Terug naar:Afstemboek maken