@siskakroondijk

Bezoek website
Inspiratiepost overzicht
Siska’s Webshop
Meld je aan voor Siska’s Inspiratiepost
Blogs
Online reis afstemboek maken
Online reis Vertellingen Huisje in het Bos
Godin Demeter: ‘De inwijding in je ware natuur’

Verhalen als medicijn voor je binnenste binnen

We hebben verhalen nodig die ergens dieper gaan dan het alledaagse, die je ergens aanraken waardoor je het gevoel krijgt alsof er een deken van warmte om je heen wordt geslagen.
Waar je een ‘Jaaaaaa’ van herkenning ervaart en weet dat dit in je eigen diepste spelonken van je ziel en innerlijke wereld ook zo is.
Verhalen die schrapen over het bot van de resonerende pijn, maar nog meer in het hart roeren door de liefdesstromen die erdoor heen gaan…
Ze zijn bijna zeldzaam…
Ze gaan voorbij ‘bedachte theorieën, kennis, weten en het geleerde…’
Ze zijn zo voelbaar, waar de woordenstroom tussen de regels door heen sijpelt,
waar een dieper weten en herkenning wordt aangeraakt…
Die vuurvonk, dat licht in jezelf…
Dat je niet gek bent geweest, nu niet – en nooit zal zijn…
Dat je gevoel wel degelijk klopte, je intuïtie altijd heeft gesproken..
Dat er iets in je spreekt, iets aanklopt met een waarheid die zo ongekend en onbemind is, maar wél in al je cellen roert…
Daar neem ik je graag mee naar toe, daar kom je Thuis…
Daar daal je in, in een moederschoot, in iets oers, als een geur van Thuis….

Op huis gaan
Het boek ‘In de liefde voor het Wilde Hart’ draagt de verhalen die ik zelf ooit nodig had om op weg te gaan, mijn roep te volgen tijdens mijn eigen innerlijke reis naar heling en Thuiskomen. De illustraties zijn de dragers van diepere verhalen waar ik zelf kracht uit haalde. Bekijk het hier… >

In liefde, Siska

Siska Kroondijk – P U R E  C R E A T I E
Mail: siskakroondijk@gmail.com