Boeken: voedsel voor mijn ziel

Boeken kunnen voedsel voor je binnenste binnen in je dragen, je omhullen met verhalen en wijsheid die als elixer voor je innerlijk kompas werken en je ondersteunen om ‘Op Huis te Gaan’… In mijn eigen boeken en schrijven verwijs ik naar boeken die een inzicht onderbouwen.
Hieronder deel ik met liefde het elixer uit mijn boekenkast.

De Ontembare Vrouw

Dit boek gaf mij de zalf voor mij zielsreis. Het ‘viel’ in 2016 uit mijn boekenkast na meer dan 13 jaar niet in gekeken te hebben en opeens was er herkenning, alsof Clarissa al mijn inwijdingsverhalen kende…. Dankzij dit boek wist ik dat ik niet gek was – en nooit ben geweest. Dat alles klopte…. Dit boek schonk mij het archetype van het Wilde Hart wat ik doorheen al mijn creaties en verhalen geboren zag worden…. Een must voor de vrouw die Op Huis is gegaan….