Deze tijd vraagt vindingrijkheid en veerkracht in je hele systeem, een flexibel blijven in je geestkracht en in mogelijkheden blijven kijken, ondanks de blokkades cq ogenschijnlijke beperkingen die er op je pad kunnen verschijnen. Blijf je innerlijke kroon vol verve en vanuit innerlijke gecentreerdheid dragen!

Wat we vooral alsmaar scherper hebben mogen zien is waar we onze ware adem en innerlijk weten inhouden om (valse) harmonie te bewaren in relaties en verbindingen. Deze onderdrukking remt onze ware creatieve natuur – en het is tijd om dit niet meer toe te staan in al onze systemen… Ergens inhouden werkt door tot op celniveau, tot in onze DNA structuur. Juist jezelf alle ademruimte gaan geven werkt óók door tot in al je cellen! Dit is de ware transformatie en het resultaat van innerlijk werk, het doorleven van het ascensie-proces. We helen niet alleen dit leven (als incarnatie) maar juist vele voorgaande levens die we als ziel al hebben doorleefd…..

De grootste uitdaging in deze tijd is in mijn beleving het aanschouwen hoe het bedwelmende lied van ‘de Rattenvanger van Hamelen’ over de hele wereld het merendeel van de mensen iets laat kiezen (via manipulatie) om hun zogenaamde vrijheid te behouden, om de geneugten van het leven en vooral de afleiding van de kern – van de kern in zichzelf – te bedoezelen, in slaap te houden…

Mijn hart huilt… én vraagt mij om trouw te blijven aan mijn eigen pad. De tranen zijn het bewateren van mijn innerlijke werelden die nog verder wortelen en tot bloei komen. Is er nog iets te fixen? Te redden? Of vraagt deze tijd om vóór te leven, vanuit waarlijk aanwezig Zijn, in de meest zachte bewegingen?

Naast het alledaagse gebeuren er namelijk hele krachtige activaties vanuit de kosmische energieën! Er zijn zoveel upgrades in lichtfrequenties en DNA activaties die juist nu het sereen houden van je eigen energie vragen, je innerlijk heiligdom blijven bewonen en een constante afstemming op je eigen Thuis behouden. Het vraagt een mentale kracht om via affirmaties en zuivere intenties in afstemming op deze grote shift te blijven. Het vraagt het meest zachte Wilde Hart om te laten gebeuren wat er doorheen je lichaam aan het gebeuren is….

Het vraagt een focus op het eren van je cyclussen in je energiehuishouding, een onthaken uit oude systemen die niet meer dienend zijn, kiezen voor rust en overgave – een stilte. Een verblijven in je eigen stroming, je unieke ritme….

Vergelijk je niet met anderen, eer juist jouw uniekheid in dit proces. Zie het als een acupunctuur behandeling vanuit de kosmische energie voor al je cellen en DNA!

Besef dat we de veerkracht hebben om te vallen én weer op te staan,
dat we de zielskracht hebben om iets te laten verschroeien en uit de as te laten herrijzen,
dat we steeds weer een Thuisbasis in onszelf kunnen vinden,
dat we het wonderlijke in alles kunnen aanschouwen en steeds weer opnieuw kunnen beginnen…

Eer je eigen handvaardigheid en je handelen vanuit je innerlijk kompas
Hoe raar en onbezonnen de stuurkracht je soms ook laat navigeren, vertrouw dat het doordrenkt is met de diepste liefde vanuit jouw hoger Zelf, om nóg meer uitzuivering te laten ontstaan…. 

Vul niets in, verwacht geen eindresultaten die je met je hoofd bedenkt, en sta open voor het wonderlijke…. Magie zie je pas achteraf… Leef daarom voorwaarts, in afstemming in elk Nu-moment – en aanschouw… Zo zijn we onze eigen magiër, tovenaarsleerling en activeren we de Genie in onszelf.

Verblijf in het kosmisch vraagteken (de energie van de Gele Lichtkrijger) en heb de moed om elke ooit geloofde waarheid te laten verschroeien… Dit haalt je uit het beperkende denken en zorgt ervoor dat je de brillenglazen van de Oude Wijze krijgt opgezet, die doorheen elke schijnheiligheid, schijnveiligheid en tunnelvisie kan zien – zij laat dat wat niet (meer) dient in diggelen vallen. Voel de dankbaarheid, sta rouwprocessen toe en wéét dat het het iets nieuws laat ontwaken in je gewaarzijn, je kijkveld, je hele aanwezigheid met alles om je heen….
Zij laat je kijken met je oren, ruiken met je ogen en luisteren met je buik en sidderen als iets klopt… Zij activeert zintuigen die je voorbij het alledaagse leven laten rijzen….

Wees daarbij gezond egoïstisch! Activeer de gezonde leeuwenenergie in je hele systeem. Maak de nederige buiging voor deze aanwezigheid in jezelf. Dit is noodzaak om je eigen stroming trouw te blijven, jouw zielskracht is je creatiekracht om in de trouwheid naar je eigen afstemming te blijven handelen… Hier mag een ieder wat van vinden, als je je er maar niet door laat infecteren. Besef dat juist zij die de Oude Wijze in zichzelf trouw zijn, jou juist helemaal vrij laten en ten volle begrijpen en zelfs blijven aanmoedigen en inspireren op jouw unieke pad!

Wees deze vrijheid voor jezelf, zo schenk je het ook aan een ander…
Eer jouw unieke zielsreis, zo eer je wederzijds ieders zielsreis….
Daarmee laten we onszelf én de ander vrij….
Daar stroomt de diepste liefde…..

In deze liefde
,
Siska

Vertellingen Op Huis Gaan, nu in shop verkrijgbaar

Een reeks van 16 vertellingen + uitgeschreven teksten.
Thuiskomen in de Oermoederschoot, jouw Hoger Zelf, je zielsessentie, je pure eigenheid en innerlijke stem – Je innerlijke Bondgenoot en trouwe vriend(in)

Verdiepende reis naar pure Creatie, wat er wil ontstaan vanuit jouw eigen vuurvonk, en je meeneemt naar het archetype van de Oude Wijze, naar archetypische verhalen en hun verborgen boodschappen; allen dragers van inwijdingsverhalen naar Thuis, in de creatiespiraal van het leven: de mystieke groeireis van je ziel. Heling van je diepere zielswonden door het onderdak te geven, alles omarmend in je eigen liefdevolle oermoederschoot…. Met verdiepende uitleg van de boodschappen uit Roodkapje, Peter Pan, Doornroosje, Assepoester, Het meisje zonder handen, de boze wolf, en zoveel meer…. Een reis doorheen zelfliefde, de taal van liefde in al haar facetten, pure creatie energie, alchemie, transformatie…… lees verder