Pionieren – je eigen ruimte en vorm onderzoeken om je eigen authentieke tre(n)d te zetten

Trendsetters zetten hún stappen in dat wat hen roept, vreugde brengt, ongeacht wat een ander ervan vindt, en zo zetten zij juist een nieuwe trend of ‘modegril’. Zo worden ze er om geliefd, vaak pas jaren later, als zij alweer ergens een andere tre(n)d zetten. Zij zijn on-gemaakt en vrij van de vormdruk vanuit de massabeweging. Zij zijn hun eigen creators en leven de creatie energie voluit!

Trendsetters zijn vaak einzelgängers, pioniers, niet in een hokje te drukken of met een labeltje te beplakken. Ze zijn niet te vangen en zullen dit ook niet (langer) toestaan.

De massa daarentegen volgt een trend die ooit door pioniers is ingezet, wanneer het ‘veilig’ is om het ook te gaan doen. Bij wijze van spreken is het ‘wetenschappelijk’ bewezen dat je er niet raar door gevonden wordt of verstoten gaat zijn uit een groep of gemeenschap, voedsel bent voor de woeste wolven of de priemende ogen van anderen.

De massa volgt om er zo bij te blijven horen, niet beseffend hoe ze in een kuddegedrag meebewegen. Zij blijven leven onder het juk van de massa, het ego, het denken, het hoofd (‘massa’ geeft ook de zwaarte van de druk aan). Ze kijken niet met eigen ogen, echter door het oog van de wereld om hun heen, voelsprieten afgestemd op iets buiten hen en zo vergeten ze hun eigen ogen naar binnen te richten, naar het verlangen en de wijsheid van hun eigen hart.

Dit is natuurlijk allemaal prima, want de massa is een geldmachine! Hun angstgedrag is geld waard! Angst is de beste verkoper. Hier wordt door slimme marketeers gebruik van gemaakt. Zij huren trendzoekers in die juist op zoek gaan naar pioniers die een eigen beweging maken, opvallen in de massa en hierdoor zichtbaar zijn. Zij weten dat hier later in de tijd de behoefte ligt van een grote massa, want onder deze pioniersbeweging stroomt een angst die in deze massa roert.

Pioniers zijn de dragers van het Wilde Hart, blijven snuffelen, onderzoeken en het leven bevragen.
Ze tillen stenen op, bewaken en bewonen hun hele innerlijke huis, zijn geen meelopers en daardoor ongrijpbaar….

Alles wat hen een stempel wil geven laten ze van zich afglijden
Zij dragen de wilde ziel, leven de wilde schoonheid ervan voluit, betreden onbegaanbare wegen, kennen hun angst, maar gaan toch.
Ze schuwen de dood niet, hier vinden ze juist hun levenskracht, de zin van het leven, de magneetkracht om wél te gaan, steeds weer de sprong te maken, te dansen, ademruimte toelatend. Zij zijn liever alleen dan in gezelschap wat hen niet dient en ademnood geeft en laten La Loba, de Oude Wijze Zelf in liefde koorden doorsnijden. Ze zullen hun tanden soms tonen of hun grom laten horen, echter alleen als er noodzaak is. Zij verblijven het liefst in zachtheid en leven vanuit een vriendschap zoals ze deze ook verwelkomen in hun leven. Ze leven voor.

Wanneer ze hun wilde botten voelen rammelen door onrust gaan ze zichzelf vragen stellen en indien nodig laten ze datgene achter zich met een stofwolk. Zij laten zich liever verstoten dan vriendjes te gaan zijn met hen die hun helemaal niet in totaliteit kunnen verwelkomen, waar hen beperkingen of oordelen op hun bord worden gesmeten. Ze voelen zich niet altijd geliefd, weten dat ze anders zijn en zien zichzelf helemaal niet als een pionier. Ze volgen alleen maar hun innerlijk kompas, een ware natuurlijke staat van zijn. Zij laten al die anderen juist in vrede waar ze zijn, in wie zij zijn en gaan gewoon hun eigen weg, zetten weer die stap, keer op keer.

Zij zijn met hen die hun eigen pure hartslied zingen, ongeacht of iemand het mooi vindt. Zij zijn de lichtbrengers voor de massa. De massa veroordeelt ze, niet beseffend dat zij ooit gaan doen wat pioniers nu openbreken.

Als je vastzit in de druk van de massa kun je jezelf gaan bevragen: Met wie wil ik zijn? Wat dien ik dan te zijn? Welk lied heb ik dan te zingen? Wat heb ik daarvoor te laten gaan? Je kunt blijven hopen, als het ophopen van hoop en verlangen. Echter in het DOENin de actiemodus, zelf de stap zetten, de eigen pure toon aanraken – gebeurt het! Daar leeft de authenticiteit, de pure zelf, de wilde instinctieve natuur, je bezielde leiderschap oppakkend….. Anders sterf je, heel langzaam… met het ware lied nog in je hart verborgen en afgedekt….

Dé liefde voor je eigen hart leven gaat met offers….
Welk offer maak je nu om ergens geliefd te zijn?

Zo zet ik mijzelf elke keer in de afstemming van mijn eigen pure creatie, waar mijn ware hartslied doorheen klinkt in haar zuiverste vorm. Wat betekent dat? Wat heb ik hiervoor te doen?

Mijn eigen noodzaak creëren ongeacht of iemand ervoor openstaat en hier de liefde aan wil betuigen (erkenning cq geld voor wil betalen)
Mijn lied zingen, ongeacht of iemand het wil horen
Mijn soep koken ongeacht of iemand het lekker vindt
Mijn smaak uiten ongeacht of iemand het leuk vindt
En dat is wat ik doe en voorleef, doorgeef aan mijn kinderen en een ieder die er voor open staat…

Hier stroomt een charismatische energie, ongehaakt en vrij….
Dit is de aantrekkingskracht van wilde zielen, van wilde schoonheid….

Zo weet een merel niet hoe prachtig ze is als zij haar lied zingt, zo weet een hert niet hoe zij bewonderd wordt door haar grote sprongen en haar statige gewei. Zij zijn de ware natuur. Deze ware natuur leeft ook in ons, echter is ze er door de massa uitgeslagen, omdat deze de stem van het pure hart is kwijtgeraakt door de marketeers die volgers wilde kweken, waar geld (ego) de stuurkracht en macht kreeg.

Waar wil jij zijn?
Wie wil jij zijn?
Wie wil jij verwelkomen in jouw innerlijk huis?
Waar wil jij de dans mee aangaan?

Mooie vragen in deze gouden ochtendstond die het voorjaar in zich draagt, waar de kosmische energie ons al maanden ondersteunt om het Wilde Hart wakker te kussen om je eigen heerlijke nestje te gaan bouwen, waar al je rariteiten mogen zijn, omdat de mensheid dit juist zo nodig heeft.

Dragers van het Wilde Hart zijn geen energieverspillers (meer), maar juist de dynamo van de kosmos zelf! Zij zijn het die uiteindelijk, zo onbewust, een lichtend voorbeeld zijn voor de massa door alleen maar zichzelf te gaan zijn, in alle eenvoud, vrij van tierelantijntjes en maskers.

Wees een pionier op dat hele kleine plekje in het grote systeem, daar groei jij uit tot die prachtige stalende bloem in jou unieke kleuren, met jouw geuren en pure essentie verspreidend, ongehaakt en heel tevreden. Daar stroomt het hart over en kun je voluit schenken aan hen die je kunnen ontvangen.

Wees die magneet, die vuurtoren voor jezelf en ooit ga je terugkijken op je eigen geleefde landkaart en inzien dat je je leven als een vrije vogel hebt geleefd, je eigen noodzaak hebt vervuld en het leven hebt bemind met hen die het leven ook voluit aan het beminnen waren, ongehaakt en met een wild hart aan de leiding….

Dat is wat ik een ieder gun, want daar vind je juist de tevredenheid, de oerlach van het hart, verbonden met het hart van alle harten, daar bén je Thuis.

Waar wil jij zijn?

Over Siska Kroondijk:
Siska is haar hele leven al een creator geweest en een vrije ziel die haar eigen weg bewandelende. Op een punt in haar leven ontdekte ze hoe ze haar wilde hart liet temmen, wat als een stille sluipmoordenaar haar leven was binnengeslopen… Dit ‘wakker worden’ gebeurde doordat de noodzaak om de pony van haar dochter, Quinta, te redden van het doodsvonnis, zwaarder tilde dan de angst om verkettert en verstoten te worden. Het zette haar open voor healing op afstand door een dierentolk. Zij ging de stem van Quinta, het dierenrijk en de kosmos horen. Wakker gekust in haar wilde ziel, werd ze zelf dierentolk en energetisch genezer en volgde vele trainingen om haar brein te onthaken uit oude structuren en geloofssystemen. Ze onderging duizend-doden ritten om haar roep te gaan volgen en haar ego-delen te laten afsterven, offerde haar succesvolle carrière op als designer, fotograaf, branding expert en model, naast haar grote zelfgebouwde droom landhuis met paardenstallen en eigen atelier, om een nieuwe weg te gaan bewandelen als een bevrijd pionier, aangestuurd door de stem van de paardenzielen.
Elke keer als ze wilde stoppen met ‘het leven van haar roeping’ kwam er een paard (spirit) in haar leven die tot haar sprak en nieuw doorzettingsvermogen aanwakkerde, haar wilde ziel voeding gevend en haar terug op koers bracht. Ondanks dat ze diep in de schulden zat, gaf ze al haar geld en energie om het voedsel voor haar ziel tot zich te nemen.
Ze heeft haar oeroude wijsheid teruggehaald in elk cel van haar lijf, om deze in alle zachtheid als inspirator via storytelling, bezield design, krachtillustraties, kunstwerken, fotografie en al haar verhalen als elixer te verspreiden voor hen die het altijd al hebben gezocht. Haar noodzaak om het Wilde Hart vol bezieling te gaan leven is een geschenk geworden voor velen. Als je je afvraagt waarom ze paarden in al haar vertellingen gebruikt, is dit een van de redenen, want zij ademen in haar wilde schoonheid, gedragen in het Wilde instinctieve Hart. Zij hebben haar een Soulsurfer gemaakt, in hart en nieren….

.