Durf een beginner te zijn op nog niet eerder bewandelde kronkelige paden.

Laat je niet afremmen door hen die na één stap in het onbekende gillend terug in hun veilige zone zijn geschoten!

Durf een beginner te zijn vanuit kinderlijke nieuwsgierigheid.
Je hebt het nog nooit gedaan en het zou zomaar kunnen dat het je gaat lukken!

Durf een beginner te zijn om het nieuwe als een verliefdheid te gaan beminnen

Durf een beginner te zijn door uit te spreken dat je het nog niet weet, maar dat je het je niet laat weerhouden omdát je het nog niet weet.

Durf een beginner te zijn door te vallen en weer op te staan.
Nieuwe vaardigheden leren kost tijd.

Durf een beginner te zijn door bij leermeesters aan te kloppen die reeds expert zijn op dat onbekende pad en reeds vruchten aan het plukken zijn van hun geleerde lessen. Zij zijn ooit ook beginners geweest.

Durf een leerling van het leven te zijn en af en toe om te kijken om te zien wat je al hebt geleerd.

Durf een leermeester te zijn door te erkennen en te omarmen welke vaardigheden jij reeds hebt gemeesterd.

Durf een leermeester te zijn voor hen die beginners zijn, zij die jouw vergaarde wijsheid kunnen ontvangen.

Durf als leermeester van jouw geleerde lessen zichtbaar te zijn in al je kwetsbaarheid, door aan te geven dat jij het eerst ook niet wist.

We zijn met ons allen nooit uitgeleerd en nooit uitgegroeid.

Durf daarom jong van geest te zijn, dan doet je leeftijd er niet toe.

Durf te vragen en de leermeester zal verschijnen.

Durf te zien wie jouw leermeester is.

Ook het herkennen wie het niet is, is een groeiles van het leven.

– Durven toegeven aan dat ‘wat er is – en niet is’, is stappen in je meesterschap –

In liefde, Siska